Produkty i usługi

/

Montaż

/

Montaż TARASU Ecco Floor


Przed przystąpieniem do montażu produktów Systemu Ecco Floor należy zapoznać się z instrukcją montażu .
Nie stosowanie się do wskazówek instrukcji lub zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować uszkodzenia materiału podczas jego użytkowania.
Elementy Ecco Floor są przeznaczone do użytku zewnętrznego lub pomieszczeń zadaszonych z otwartą przestrzenią, gdzie mamy ciągłą cyrkulację powietrza.
Podczas montażu zalecana temperatura otoczenia to minimum +5°C.
Produkty Ecco Floor wykonane są z kompozytu - można je ciąć i wiercić używając standardowego oprzyrządowania, jak do tarasów z drewna.
 

MONTAŻ DESEK TARASOWYCH Ecco Floor
Podczas budowy tarasu należy pamiętać o zachowaniu spadku podłoża- 5mm na metr w celu prawidłowego odpływu wody i dokładnie wypoziomowanym podłożu. Należy także zachować odstęp : 15mm pomiędzy deskami tarasowymi, a elementami stałymi.

I Przygotowanie podłoża
Deski tarasowe Ecco Floor mogą być montowane na następujących podłożach :
-pełnej wylewce betonowej
-utwardzonym gruncie: ubita warstwa piasku + podbudowa : piasek zmieszany z cementem
-wszelkiego rodzaju powierzchnie utwardzone: bloczki betonowe, kratownice, płyty chodnikowe
-odpowiednio zaprojektowane konstrukcje stalowe lub aluminiowe

II Układanie i montaż legarów
Odległość między legarami powinna wynosić od 35 - 40 cm od osi do osi.W miejscu gdzie występuje łączenie desek konieczne jest zastosowanie dwóch legarów obok siebie. Legary powinny na całej swojej długości przylegać do podłoża. W przypadku montażu na bloczkach betonowych , konieczne jest stosowanie się do zasad sztuki budowlanej. Układ legarów musi być taki, aby zapewnić odpowiedni odpływ wody. Należy pamiętać także o zapewnieniu odpowiedniej dylatacji , w tym przypadku odległość legara od elementów stałych powinna wynosić 5mm.
Metody mocowania:
Legary EF002 przytwierdzamy do podłoża za pomocą kołków z krętem ze stali nierdzewnej EF006.

Innym rozwiązaniem mocowanie są klipy metalowe EF007

III Montaż desek tarasowych
Deski tarasowe Ecco Floor EF001 montujemy na legarach EF002. Łączenie desek EF001 następie poprzez klipy łączące z wkrętem ze stali nierdzewnej EF005

Montaż pierwszej deski :
W zamocowany klip EF005 należy wsunąć deskę EF001 i kolejno po dosunięciu deski kolejnej przewiercamy wkręt z klipem do legara EF002.
Analogicznie w rowku deski EF001 umieszczamy klip EF005, a następnie przykręcamy do legara. Kolejną deskę wsunąć do klipa EF005 i przykręcamy za pomocą kolejnego klipu z wkrętem EF005. W wyniku takiego łączenia desek za pomocą klipów powstaje szczelina dylatacyjna- nie powinna być mniejsza niż 5mmm.
Minimalna odległość od ściany i innych elementów stałych powinna wynosić 15 mm .

 

IV Wykończenie
Do wykończenia obrzeży tarasu zaleca się stosowanie listwy maskującej EF003 . Listwy mocujemy do desek tarasowych za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej.

Dodatkowo jako wykończenie, zamiast listwy maskującej EF004, proponujemy zaślepki maskujące EF003